Utrudnienia na Węgrowskiej jednak w piątek

roboty drogowe

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu), planowane na jutro roboty przy wykonaniu nawierzchni bitumicznej/warstwy ścieralnej na ulicy Węgrowskiej zostały przełożone na następny dzień, tj. 12 września (piątek). Godzinowy harmonogram robót pozostaje bez zmian. Poniżej treść komunikatu z poprawioną już datą.

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM informuje, że w związku z podłączeniem rozbudowywanego Centrum Handlowego Ogrody do sieci ulic miejskich w Elblągu, firma prowadząca roboty przystępuje do wykonania nawierzchni bitumicznej na ulicy Węgrowskiej. W związku z powyższym - 12 września br. od godziny 7:00 do 19:00 wystąpią utrudnienia w przejeździe pojazdów związane z układaniem warstwy ścieralnej z masy bitumicznej. W trakcie prowadzenia prac, ulica Węgrowska (od ul. Płk. Dąbka do ul. Topolowej) zostanie wyłączona z ruchu na około 7 godzin.