Będą rozmawiać o bezpieczeństwie na obszarach morskich

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wspólnie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie oraz 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną w Elblągu w dniach 25-26 września organizują konferencję naukową pn. „Administracja publiczna i siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego na obszarach morskich. Zalew Wiślany”.

Cel konferencji:     
Przybliżenie informacji nt. roli i zadań samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa w regionie oraz pokazanie w tym systemie roli sił zbrojnych i służb mundurowych na obszarze Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym na Zalewie Wiślanym.

Termin Konferencji: 25 – 26 września 2014 r.

Miejsce: Elbląski Park Technologiczny
Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe
przy ulicy Stanisława Sulimy 1 w Elblągu.
PROGRAM:
I część - POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE
25 września 2014r.

9.00    Złożenie kwiatów pod pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
11.00  Otwarcie i rozpoczęcie konferencji


Referaty:

Terenowa administracja rządowa w systemie bezpieczeństwa narodowego

Samorząd Województwa w systemie bezpieczeństwa obszaru Warmii
i Mazur Aspekt psychologiczny bezpieczeństwa
Rola i zadania prezydenta miasta w zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańców

Samorząd a poziom bezpieczeństwa
Port Morski w Elblągu, jego położenie i współpraca międzynarodowa
Wybrane problemy współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa w województwie Warmińsko-Mazurskim  

Zagrożenia bezpieczeństwa powiatu elbląskiego

Realizacja zadań zarządzania kryzysowego w systemie lokalnym

Rola i zadania 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w systemie zarządzania kryzysowego sił zbrojnych oraz wybrane aspekty działań operacyjnych w warunkach kryzysu i wojny w strefie nadmorskiej województwa Warmińsko - Mazurskiego


18.00     Zakończenie 1 dnia konferencji

II część - SIŁY ZBROJNE A OBSZARY MORSKIE
26 września 2014r.

9.00    Rozpoczęcie konferencji

Referaty:

Marynarka Wojenna w systemie bezpieczeństwa państwa

Systemy wspomagania zarządzania bezpieczeństwem na obszarach morskich

Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej na obszarach morskich

Funkcjonowanie administracji wojskowej

Współpraca Morskiego Oddziału Straży Granicznej z administracją publiczną

Ochrona instalacji morskich na przykładzie platformy wydobywczej

Ochrona portów morskich

Współdziałanie wybranych elementów systemu bezpieczeństwa morskiego państwa


14.00     Zakończenie i podsumowanie konferencji


Konferencja odbywa się pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.