Fundusze dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020

ept
O tym, że warto próbować, samemu przygotować dokumenty aplikacyjne, a także współpracować z Elbląskim Parkiem Technologicznym przy opracowywaniu wniosków przekonywały na dzisiejszym spotkaniu specjalistki ds. funduszy europejskich dr Iwona Nawrocka oraz Anna Bryk. Tematem szkolenia dla elbląskich przedsiębiorców zorganizowanego pod patronatem Pana Prezydenta Jerzego Wilka, przez Elbląski Park Technologiczny były „Fundusze inwestycyjne dla przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur.” Prezentacje dotyczyły informacji, dotyczących priorytetów dla przedsiębiorców, wyszczególnionych w programach: Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Polska Wschodnia. Głównym celem było przekonanie zebranych przedsiębiorców do prawidłowego przygotowania się przed złożeniem wniosku. Jak podkreślała Iwona Nawrocka – podstawowym pytaniem, jakie każdy przedsiębiorca musi sobie zadać, jest to, czy nasz pomysł mieści się w strategii firmy, następnie w strategii regionu i na koniec w strategii kraju – gdyż takie wnioski będą miały największą szansę na dofinansowanie.” Kolejnym istotnym krokiem dla firm jest dostosowanie swojej strategii i jej harmonogramu działań do harmonogramu konkursów a także przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów aplikacyjnych jak najwcześniej.

Zebrani przedsiębiorcy zainteresowani byli głównie wsparciem finansowym dla usług B2B, wdrażaniem nowych systemów zarzadzania oraz możliwością finansowania usług z branży transportowej i turystycznej. Nie na wszystkie pytania nasi goście otrzymali wyczerpujące odpowiedzi – wszyscy czekamy na uszczegółowienia do projektów – jak tylko się pojawią zaprosimy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie w Elbląskim Parku Technologicznym.

EPT