Puls Biznesu wyróżnił Jerzego Wilka

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk laureatem plebiscytu „Samorządowy Menedżer Regionu 2013” zorganizowanego przez prestiżowy dziennik „Puls Biznesu”.

Samorządowych Menedżerów Regionu wybierali przedstawiciele lokalnych władz. Wskazywali te gminy, które wyróżniają się na tle innych, m.in. potrafią skutecznie pozyskiwać unijne fundusze, wspierają przedsiębiorców działających na ich terenie, biorą udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Prezydent Jerzy Wilk zajmując w rankingu trzecie miejsce został uznany za jednego z liderów w województwie i wzór do naśladowania dla okolicznych samorządów. To wyróżnienie jest tym cenniejsze, że Jerzego Wilka docenili inni samorządowcy – prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz starostowie powiatów. Samorządowcy docenili pracę prezydenta Elbląga, mimo iż funkcję tę zaledwie od roku.

Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierali jednego – w ich ocenie - lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogli wskazać własnej gminy. W drugim kroku respondenci proszeni byli o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:

- dobre zarządzanie finansami gminy,
- efektywne pozyskiwanie zewnętrznych funduszy,
- inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości),
- efektywne budowanie aktywności społecznej,
- skuteczne poradzenie sobie z wdrożeniem ustawy śmieciowej.

Jest to niezwykle prestiżowy ranking i znalezienie się w gronie jego laureatów jest prawdziwym wyróżnieniem. Pierwsze miejsce zdobył Marek Miros – burmistrz Gołdapi, a drugie prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Plebiscyt „Samorządowy Menedżer Regionu" towarzyszył rankingowi „Filary Polskiej Gospodarki”, który od 9 lat organizuje Puls Biznesu. Ma on na celu wyłonienie firm będących znaczącymi pracodawcami dla regionu i gospodarczą wizytówką regionu. Wśród przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, drugie miejsce zajęła spółka z Elbląga Meble Wójcik.