Od Pary Prezydenckiej dla Elbląga

karta dużej rodziny
Na ręce Jerzego Wilka prezydenta Elbląga wpłynęły podziękowania od Pary Prezydenckiej, Anny i Bronisława Komorowskich za wprowadzenie w Elblągu Karty Dużej Rodziny.

Jak pisze Para Prezydencka, Karta Dużej Rodziny jest wyrazem troski o dobro rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrzeby, a rozwiązanie to buduje dobry klimat dla rodzin w Polsce.

Do chwili obecnej w Elblągu złożono 552 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, z której korzystają już 2843 osoby.
Przypomnijmy, że Jerzy Wilk jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał wprowadzenie Karty Dużej Rodziny.

list