Wnioski do Budżetu Obywatelskiego w liczbach

bo
W piątek zakończyło się przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie w ostatnim dniu elblążanie złożyli ich jeszcze sporo, zwłaszcza drogą elektroniczną. Dziś poznaliśmy ostateczną liczbę poprawnie złożonych wniosków. Ogółem jest ich 471, w tej liczbie są również zadania ogólnomiejskie.

Liczba wniosków nie jest równa liczbie zadań, które proponują mieszkańcy, ponieważ zdarzyło się, że wiele z nich dotyczyło tej samej sprawy. Przykładem jest zadanie pn. budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców budynków przy ul. Brzeskiej, na które wpłynęło 68. takich samych wniosków. Jeszcze większa liczba analogicznych  wniosków – 120. dotyczyła budowy placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do mini koszykówki oraz wymiany nawierzchni boiska sportowego, bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Szańcowej. Oczywiście wszystkie te wnioski będą traktowane jako pojedyncze zadania.

Co dalej?
Do 12 sierpnia br. wnioski będą opiniowane pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania, formalno-prawnym, gospodarności, możliwości finansowych i technicznych. Ustalany będzie również orientacyjny koszt zadania. Ostatecznie zakwalifikowane zadania znajdą się w ankietach, które przyjmowane będą od mieszkańców od 22 września do 13 października br. Po głosowaniu utworzona zostanie lista projektów wybranych przez elblążan do zrealizowania.

Budżet Obywatelski – zobacz