Będzie jaśniej i bezpieczniej

W Elblągu konserwacją oświetlenia dróg publicznych i parków w Elblągu zajmuje się ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu poprzez swój Rejon Usług Oświetleniowych w Młynarach. Władze miasta od pięciu lat, co roku w grudniu, z tą spółką zawierają umowę na konserwację. Umowa na 2014 rok obejmuje 7328 punktów świetlnych (jeden punkt świetlny=jedna żarówka z oprawą).

Strony umowy uzgodniły, że ze środków, które Miasto Elbląg zapłaci za konserwację każdego punktu świetlnego w tym roku, ENERGA Oświetlenie przeznaczy 1 zł na dofinansowanie modernizacji, przebudowy lub rozbudowy oświetlenia w zakresie uzgodnionym z Miastem (jest to kwota ok. 108 tys. zł brutto), jednak roboty które wykona, będą miały wartość minimum 200 tysięcy złotych brutto. Tym samym ENERGA Oświetlenie oprócz środków z Miasta zaangażuje również swoje środki własne na przebudowę i rozbudowę oświetlenia w Elblągu.

Uzgodniony zakres do wykonania w 2014 roku wynika zarówno z potrzeb miasta (w tym zgłaszanych przez mieszkańców m.in. podczas spotkań z prezydentem miasta) oraz przeglądów stanu technicznego oświetlenia ENERGI i obejmuje takie zadania jak:

- oświetlenie ul. Świętego Floriana, Dalekiej i Peryferyjnej w Stagniewie - wykonane już  - (inwestycji tych nie mogło zrealizować Miasto, gdyż tylko ENERGA Oświetlenie ma zgodę na podwieszenie oświetlenia na sieci energetycznej ENERGI);

- realizowane obecnie modernizacje oświetleń w Parku Traugutta (wymiana 48 opraw na nowe energooszczędne) i ulicy Fromborskiej od Królewieckiej do Ogólnej (wymiana wysięgników jednoramiennych na dwuramienne i instalacja 28 nowych opraw celem doświetlenia ulicy);

- rozpoczęta realizacja projektu „ Oświetlenie ul. Kajki i przyległych” wykonanego przez Miasto polegająca na wymianie  20 opraw na ul. Beniowskiego i przebudowa oświetlenia ulicy Świerkowej (8 słupów i opraw);

- planowane do realizacji budowy nowych oświetleń w ul. Łubinowej w Rubnie i ul. Wyżynnej(na odcinku od szkoły do Kościoła pw. Św. Floriana). Na dzień dzisiejszy wykonano projekty oświetlenia, realizacja - zadania jesień 2014.

Ponadto w ramach konserwacji oświetlenia ENERGA Oświetlenie wymienia na wybranych ulicach stare oprawy  rtęciowe na oprawy sodowe o mniejszej mocy ze zdemontowanego w ramach przebudowy dróg oświetlenia. Wymianę opraw wykonano już na ul. Kochanowskiego (od Sadowej do Komeńskiego), ul. Suwalskiej, a do końca czerwca prace obejmą osiedle Metalowców.

Przy braku środków na inwestycje oświetleniowe taka współpraca między Miastem, a ENERGA Oświetlenie pozwala poprawić parametry oświetlenia na wielu ulicach w mieście, a tym samym bezpieczeństwo publiczne.