Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim

Fot. archiwum KAI

Fot. archiwum KAI - Fot. archiwum KAI
Biskup Jacek Jezierski, 64-letni biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Jana Styrnę, który złożył rezygnację z tego urzędu- informuje Katolicka Agencja Informacyjna.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Jana Styrny z posługi biskupa elbląskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 pkt 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem elbląskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej Jacka Jezierskiego.

Warszawa, 10 maja 2014 roku.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski


Biskup Jacek Jezierski, mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim, jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. Lubi poezję, szczególnie twórczość Czesława Miłosza. Dotychczas był biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Ma 64 lata - pisze Katolicka Agencja Informacyjna. Więcej na temat Biskupa Jacka Jezierskiego można przeczytać na stronie eKai.pl