Młodzież górą! Elbląskie Targi Cyfrowe

 

Wielu wystawców, w tym firmy, instytucje oraz organizacje, konkurs z ciekawymi nagrodami, 8 prelegentów opowiadających o nowych technologiach i możliwościach dla młodzieży, debata z kandydatami do Parlamentu Europejskiego – to najważniejsze punkty Elbląskich Targów Cyfrowych, które odbędą się 14 maja o godz. 10:00 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7.Elbląskie Targi Cyfrowe skierowane są do młodzieży, a ich celem jest m.in. ułatwienie kontaktu przedsiębiorców sektora IT z młodzieżą, stworzenie dla młodych ludzi przestrzeni poszukiwania pracy oraz promocja przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży. Wstęp na Elbląskie Targi Cyfrowe jest bezpłatny, więc aby wziąć w nich udział wystarczą dobre chęci!

Pierwsza część Elbląskich Targów Cyfrowych jest częścią wystawienniczą, która ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z technologii cyfrowych w komunikacji. Program Targów został poszerzony o Debatę „Młodzi i Europa” pomiędzy młodzieżą uczestniczącą w spotkaniu, internautami i kandydatami na posłów do Parlamentu Europejskiego. Punkt ten nawiązuje do wyborów, które odbywać się będą 25 maja 2014 roku. Kandydaci będą mogli przedstawić swoje pomysły działań w kontekście młodzieży, młodzież zaś będzie miała możliwość zadać pytania i poruszyć ważne dla nich kwestie, dotyczących np. życia młodych ludzi czy pracy europosła.

Na pytania uczestników odpowiedzi udzielać będzie m.in. prof. Barbara Kudrycka – profesor nauk prawnych, w latach 2004-2007 deputowana do Parlamentu Europejskiego, od 2007 do 2013 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego. W latach 2007-2011 z jej inicjatywy przeprowadzono reformy systemowe szkolnictwa wyższego i nauki. W 2011 otrzymała nagrodę „PROstudencki autorytet w życiu publicznym” przyznawaną przez środowiska studenckie. Została nagrodzona przez białostocki „Kurier Poranny” Złotymi kluczami w kategorii „Człowiek roku 2011”
Dodatkową szansą, jaką Elbląskie Targi Cyfrowe stwarzają młodym, kreatywnym osobom jest udział w konkursie „Młodzi górą” i zdobycie ciekawych nagród. Konkurs skierowany jest do osób od 12 do 30 roku życia i przeprowadzany jest na portalu społecznościowym Facebook, za pośrednictwem aplikacji konkursowej zamieszczonej na profilu „Elbląskie Targi Cyfrowe”: https://www.facebook.com/ElblaskieTargiCyfrowe.

Targi organizowane są przez Stowarzyszenie Elbląg Europa w partnerstwie z Agencją Reklamową Contact. Projekt „Digital Generation” realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiejw ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.