Cześć ich pamięci!

69. lat temu zakończyła się II wojna światowa. Największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, rozgrywany na kilku kontynentach, w którym zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Z okazji rocznicy prezydent Jerzy Wilk oraz wiceprezydenci złożyli kwiaty na grobach aliantów pochowanych na elbląskim cmentarzu Agrykola.

- II wojna zmieniła oblicze Europy, a w Polsce oznaczała niemiecką i sowiecką okupację, wyniszczenie polskiego społeczeństwa, eksterminację Żydów, ogromne straty materialne – mówił podczas uroczystości prezydent Elblaga Jerzy Wilk.

Z całą pewnością zakończenie tej tragicznej wojny oznaczało ogromną ulgę dla zmęczonych europejskich narodów. Jednak jej skutki były dalekosiężne, a w środkowej Europie, również w Polsce, oznaczały zainstalowanie komunistycznego reżimu na ponad czterdzieści lat.

Z drugiej strony trauma tej wojny była podstawą budowania nowego porządku w Europie, by podobny konflikt nigdy się już nie powtórzył. Ten powojenny porządek, zwłaszcza w ostatnich latach, wydawał się nam czymś oczywistym.

- Dziś jednak uświadamiamy sobie, że pokój na naszym kontynencie to w dalszym ciągu zadanie do przerobienia i dlatego o ten cenny pokój apelujemy jeszcze bardziej! – dodał prezydent Wilk.