Boiska przy Mazurskiej zapełnione, dziś rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

- Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić coś dla młodzieży i dzieci z tej dzielnicy. Dlatego złożyłam swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Sama chodziłam i zbierałam głosy mieszkańców, jak się okazało mój wniosek zdobył najwięcej głosów. Zachęcam elblążan do składania wniosków, w ten sposób można zrealizować potrzeby swoich dzielnic w szybkim czasie – mówiła dziś na konferencji prasowej Teodozja Moczadłowska autorka projektu boisk przy ul. Mazurskiej. Już dziś rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego.

 

Już od marca boiska przy ulicy Mazurskiej na Zawadzie są dostępne dla mieszkańców. Są one zapełnione przez cały dzień, w godzinach porannych korzystają z nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18, tam odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Po południu zaś korzystają z nich dzieci i młodzież z tej dzielnicy. Obiekt objęty jest monitoringiem oraz posiada oświetlenie, dlatego może być użytkowany także wieczorem. Monitoring i oświetlenie wykonane zostało przez miasto ze środków poza budżetem obywatelskim. A już dziś rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, a obiekt przy Mazurskiej do doskonały przykład, że warto zgłaszać własne pomysły i zaktywizować lokalną społeczność do głosowania. W tym roku czeka nas nowe rozwiązanie. Poza projektami w pięciu okręgach, można też składać swoje pomysły na inicjatywy ogólnomiejskie.


- Na te propozycje zaproponujemy 500 000 zł, a na zadania w poszczególnych okręgach kwota pozostaje niezmieniona, czyli 400 000 zł na każdy z okręgów. Łącznie w budżecie miasta na realizację zwycięskich zadań planuje się przeznaczyć 2,5 mln zł. – mówił dziennikarzom na konferencji prasowej prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Wprowadzenie zadania ogólnomiejskiego jest reakcją na płynące od mieszkańców sygnały, że takie rozwiązanie da większe możliwości, a inwestycje w ramach tej kwoty będą służyły wszystkim elblążanom – dodał Jerzy Wilk.

Kto może składać?
•    każdy elblążanin posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu,
W jaki sposób?
•    za pomocą wniosku  kolportowanego do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Elbląga,
•    wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu,
•    wypełnić wniosek online na stronie Budżetu Obywatelskiego,
•    w wersji papierowej formularz można odebrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacji Turystycznej – Stary Rynek 25, Referacie Obsługi Kierowców – Plac Dworcowy 4, Zarządzie Budynków Komunalnych – ul. Ratuszowa 4,
Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
•    numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
•    nazwę zadania,
•    miejsce realizacji zadania,
•    opis zadania,
•    dane identyfikujące wnioskodawcę (między innymi imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL),
Gdzie po informacje?
•    ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 34 76,
•    ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15
Kiedy i gdzie można składać wnioski?
•    od 28 kwietnia do 13 czerwca 2014 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1,
•    w wersji elektronicznej w tych samych terminach na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu,
Co dalej?
•    do 12 sierpnia 2014 roku wnioski będą opiniowane pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania, formalno-prawnym, gospodarności, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalany będzie orientacyjny koszt zadania,
•    od 22 września do 13 października 2014 roku przyjmowane będą ankiety (głosowanie papierowe i elektroniczne), w których każdy mieszkaniec będzie mógł wytypować do pięciu najistotniejszych zadań w swoim okręgu oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską,
•    do 24 października 2014 roku – utworzenie listy projektów wybranych przez elblążan do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku,


Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski jest jednym z najbardziej realnych narzędzi partycypacji społecznej. Taką opinię wyraża wielu mieszkańców Elbląga, którzy zdecydowali się zgłosić propozycje zadań do realizacji w dwóch edycjach. Jedna za nami, realizacja inwestycji z drugiej już rozpoczęta, startuje trzecia odsłona Budżetu Obywatelskiego.
W 2013 roku wpłynęło 246 wniosków, z czego pod głosowanie poddanych zostało 105 zadań. Pomysły mieszkańców były zbliżone do tych z poprzedniej edycji, dominowały remonty chodników, parkingów, infrastruktura rekreacyjna i place zabaw. To, że pod głosowanie poddanych zostało 105 zadań nie oznacza, że aż 140 pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Podczas opiniowania wniosków starano się zachować jak największą otwartość, dlatego w wielu przypadkach, gdy realizacja inwestycji zdecydowanie przekraczała wysokość założonej kwoty na dany okręg, ale inwestycja leżała w kompetencjach miasta i na terenie miejskim, wnioski opiniowane były pozytywnie w ograniczonym zakresie do kwoty 400 000 zł. Zdarzało się też, że mieszkańcy w swoich wnioskach zgłaszali podobne zadania w zbliżonych lokalizacjach. W takiej sytuacji w ankietach umieszczane było jedno zadanie.
Dzięki temu pod głosowanie poddanych zostało 105 zadań, ale obejmujących 160 wniosków. Jednak mniejsza liczba wniosków w stosunku do roku ubiegłego wcale nie oznacza spadku zainteresowania Budżetem Obywatelskim. Mieszkańcy wspólnie składają jeden wniosek i przenoszą całą energię i mobilizację na etap głosowania. Liczba oddanych głosów jest tego najlepszym potwierdzeniem.
Progresja w stosunku do roku ubiegłego jest imponująca. W 2012 roku zagłosowały 5 164 osoby, a w 2013 aż 20 211. To stanowi ponad 20 % uprawnionych do głosowania, czyli co piąty elblążanin wskazał zadania, które w jego opinii powinny zostać zrealizowane w Budżecie Obywatelskim na 2014 rok. W porównaniu z innymi miastami o podobnej liczbie mieszkańców, Elbląg jest absolutnym liderem. W Olsztynie swój głos oddało 10 500 osób, w Koszalinie 11 455, Legnicy 6 208, a w Zielonej Górze 11 000.
Wyraźna jest również duża aktywność elblążan przy promocji własnych wniosków. Pojawiają się plakaty i ulotki zachęcające do głosowania na konkretne projekty, mailing, a nawet konta na portalach społecznościowych.
Do realizacji w roku bieżącym zostało wytypowanych 9 inwestycji, które uzyskały najwięcej głosów mieszkańców Elbląga. Z Budżetu Obywatelskiego powstaną między innymi place zabaw na Zawadzie i ul. Peryferyjnej, Trasa pieszo-rowerowa Fromborska Zajazd-Krasny Las (pierwszy etap inwestycji), remont i modernizacja pasażu przy ul. Gwiezdnej.

Okręg nr 1
1.    Międzypokoleniowe podwórko, plac zabaw dla dzieci. Osiedle Zawada, Aleja Odrodzenia (Działka nr 44/6)
2.    Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów. Park Modrzewie (warunkiem realizacji jest uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków)
3.    Wykonanie chodnika od ul. Mazurskiej do ul. Szarych Szeregów (lewa strona) i od ul. Mazurskiej do ul. Wiejskiej (prawa strona)

Okręg nr 2
Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska-Zajazd-Krasny Las

Okręg nr 3
Remont i modernizacja pasażu na ul. Gwiezdnej (pomiędzy ul. Płk. Dąbka a ul. Robotniczą)

Okręg nr 4
Budowa miejsc parkingowych oraz remont chodnika przy ul. Odzieżowej budynek nr 2-4

Okręg nr 5
1.    Remont chodnika, ul. Grottgera (od skrzyżowania z al. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Chełmońskiego)
2.    Wykonanie chodnika od ul. św. Floriana do ul. Reymonta 32 (lewa strona ul. Bema)
3.    Wykonanie placu zabaw dla dzieci, ul. Daleka i Peryferyjna

Budżet Obywatelski 2013    Budżet Obywatelski 2014
Liczba wniosków    777           246
Liczba zadań skierowanych do głosowania    2013 - 123, 2014 - 105

Rok 2013
Okręg nr 1 – 12
Okręg nr 2 – 25
Okręg nr 3 – 25
Okręg nr 4 – 35
Okręg nr 5 – 26  
Okręg nr 1 – 12
Okręg nr 2 – 11
Okręg nr 3 – 29
Okręg nr 4 – 25
Okręg nr 5 – 28

5 164 - GŁOSÓW

Okręg nr 1 – 586 głosów
Okręg nr 2 – 1187 głosów
Okręg nr 3 – 733 głosy
Okręg nr 4 – 833 głosy
Okręg nr 5 – 756 głosów

ROK 2014

20 211 - GŁOSÓW

Okręg nr 1 – 4 259 głosów
Okręg nr 2 – 4 081 głosów
Okręg nr 3 – 3 480 głosów
Okręg nr 4 – 3 568 głosów
Okręg nr 5 – 4 823 głosy