Czy lokalizacja wiatraków na Żuławach Wiślanych stanowi zagrożenie?

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt. Zagrożenia dla rozwoju turystyki Elbląga i Mierzei Wiślanej wynikające z lokalizacji elektrowni wiatrowych na Żuławach Wiślanych. Celem konferencji jest analiza zasadności lokowania przemysłowych farm wiatrowych na terenie Żuław w kontekście zagrożeń, jakie ta lokalizacja niesie dla rozwoju turystyki Elbląga i Mierzei Wiślanej. Konferencja odbędzie się 31 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu, ul. Świętego Ducha 5.

 

W ramach konferencji, w pierwszej jej części, będziecie mieli Państwo okazję poznać stanowisko przedstawicieli środowiska naukowego w sprawie zagrożeń dla rozwoju turystyki, zdrowia ludzi i zwierząt oraz krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych, jakie wynikają z błędnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Referaty w tym zakresie wygłoszą:
- Pani prof.  dr inż. Barbara Lebiedowska (ekspert Komisji Europejskiej ds. akustyki środowiska),
- Pani prof. dr hab.  Maria Lubocka-Hoffman (pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki,  wieloletni konserwator zabytków, specjalista ds. krajobrazu kulturowego),
- Pan prof. dr inż. Grzegorz Pojmański (pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki; specjalista w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją turbin wiatrowych),
- Pan prof. dr hab. Jan Mikołajczak (pracownik naukowy Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, badacz m.in. wpływu elektrwoni wiatrowych na zachowanie się zwierząt i ptaków).


Po przerwie kawowej, tj. ok. godz. 12.15 odbędzie się debata, do udziału w której zaproszeni zostali Szanowni Prelegenci, a także:
- prof. Tadeusz Iwiński – poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
- prof. Jan Szyszko – poseł na Sejm RP, członek Komisji Ochrony Środowiska,
- Anna Zalewska – posłanka na Sejm RP, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Wiatrowej Bezpiecznej dla Ludzi i Środowiska,
- Krzysztof Jurgiel – poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,
- Elżbieta Gelert – posłanka na Sejm RP, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,
- Jacek Protas – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
- Jerzy Wilk – prezydent miasta Elbląga
- Waldemar Badeński – przedstawiciel Koalicji „Bezpieczna Energia”, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej im. Tadeusza Reytana.
Mam nadzieję, że grono tak wybitnych osobistości świata nauki i polityki pozwoli Państwu wzbogacić wiedzę na temat energetyki wiatrowej. Sytuacja ta powinna sprzyjać weryfikacji podjętych przez samorządy decyzji o lokalizacji przemysłowych farm wiatrowych. Dla rozwoju Elbląga i Mierzei Wiślanej niezwykle ważne jest, aby weryfikacja ta uwzględniała zagrożenia nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale także krajobrazowym, przyrodniczym i społecznym.
Zakończenie konferencji odbędzie się o godz. 15.00.


Z poważaniem
Jerzy Wilk