Posiedzenie Euroregiunu Bałtyk

Dzisiaj prezydent Elbląga Jerzy Wilk przewodniczył posiedzeniu Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk i Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP EB. Podczas spotkania członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2013 oraz debatowali nad zmianami zawartymi w statucie.

 

Podczas spotkania omawiany był plan pracy Euroregionu na rok 2014-2015, ponadto omawiano zmiany jakie pojawiły się w statucie Stowarzyszenia.

- Szwedzi i Duńczycy zabiegali o to, aby w dokumencie znalazły się zapisy dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania Stowarzyszenia. Dokument ten powinien być jednak tworzony na czas maksymalnie długi, zatem powinien zawierać zapisy ogólne, zaś szczegółowe informacje czy porządkujące powinny zawarte być w dokumentach dodatkowych, uzupełniających - mówili członkowie Stowarzyszenia. - Zaproponowaliśmy takie zmiany w dokumencie, których do tej pory nie było.

Dokument ze zmianami w statucie będzie omawiany i być może przyjęty podczas posiedzenia prezydium ERB, które odbędzie się 20 marca w Kłajpedzie.