Janek Krasicki trafił do muzeum

Wczoraj przed południem służby miejskie zdemontowały stojący na skwerze przy ul. Rycerskiej pomnik Janka Krasickiego. Pomnik został przeniesiony do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.Prezydent Jerzy Wilk na usunięcie pomnika tego młodego, komunistycznego działacza, otrzymał zgodę od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Janek Krasicki był polskim działaczem komunistycznym, agitatorem stalinowskim, funkcjonariuszem Komsomołu we Lwowie oraz członkiem grup dywersyjnych. Zginął we wrześniu 1943 roku w Warszawie. Został zastrzelony przez hitlerowców podczas próby ucieczki po wcześniejszym zatrzymaniu.

W okresie PRL-u nie eksponowano nadmiernie jego działalności na rzecz ZSRR i aktywności w propagowaniu kultu Stalina, całkowicie przemilczając, że był sowieckim agitatorem w czasach krwawych represji i deportacji ludności polskiej z ziem wschodnich w latach 1939-1941. Z reguły przemilczano także jego udział w zabójstwie Bolesława Mołojca. Próbowano go natomiast wykreować jako symbol bezinteresownej walki młodzieży komunistycznej z okupantem.