Czy miasto jest gotowe na sytuacje kryzysowe?

Klęska żywiołowa czy katastrofa techniczna mogą dotknąć nasze miasto.  O tym czy władze miasta przygotowane są na taki scenariusz dowiemy się już 29 i 30 maja. W tych dniach w Elblągu przeprowadzone zostaną ćwiczenia powiatowe o kryptonimie „Elbląg 2014”. O tym jak będą przebiegały ćwiczenia i jakie jednostki będą koordynowały poszczególne zadania mówiono dzisiaj podczas Głównej Konferencji Planistycznej, która odbyła się w Hotelu Młyn.Podczas dzisiejszej Głównej Konferencji Planistycznej poznaliśmy scenariusz oraz miejsca przeprowadzenia ćwiczenia powiatowego, które odbędzie się pod kryptonimem „Elbląg 2014”. Ćwiczenie będzie polegało na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu działań mających na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych wywołanych na skutek ataków terrorystycznych. Zadania te będą wykonywały organy administracji samorządowej, służby miejskie i formacje obrony cywilnej. Kierownikiem ćwiczenia będzie prezydent Jerzy Wilk. Głównym organizatorem konferencji i ćwiczenia jest  Ryszard Sorokosz Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Miejsce przeprowadzenia ćwiczeń:

UM Elbląg, Elbląski Park Technologiczny, Terminal osobowy portu Elbląg, EPEWiK, Stacja załadunkowa Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta, Browar Grupa Żywiec SA Elbląg, Wojewódzki Szpital Zespolony.

 


Cele ogólne ćwiczenia:
- doskonalenie indywidualnych umiejętności kadry kierowniczej i zgranie komórek funkcjonalnych urzędu zapewniających sprawne funkcjonowanie struktur OC, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
- sprawdzenie zdolności i gotowości do działania służb ratowniczych miasta oraz stopnia sprawności struktur realizujących zadania OC;
- sprawdzenie funkcjonowania służby zdrowia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, klęsk żywiołowych oraz zagrożeń terrorystycznych;
- kształtowanie umiejętności współdziałania wszystkich struktur OC z podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa.