Strategia rozwoju Elbląga 2020+, konsultacje z mieszkańcami

konsultacje
Wczoraj w siedzibie elbląskiej PWSZ odbyły się konsultacje z mieszkańcami nad dokumentem, który wskaże kierunki rozwoju Elbląga do 2020 roku. Uwagi zbierali pracownicy Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg.

Prace nad strategią rozpoczął, za kadencji prezydenta Grzegorza Nowaczyka, zespół liczący około 80 osób. Eksperci pracowali dalej w nowej już kadencji. Hasłem przewodnim strategii jest „Elbląg w formie”, co odnosi się zarówno do naszej kondycji, jak i tradycji, którą w naszym mieście są formy przestrzenne. Naszym wielkim atutem jest położenie wynikające z bliskości Kaliningradu, Trójmiasta i Zalewu Wiślanego. W oparciu o strategię, nad którą dziś dyskutujemy, będziemy pozyskiwać środki unijne w nowej perspektywie i właściwie je wykorzystać – mówił Jerzy Wilk prezydent Elbląga

Dokument wypracowany został przez zespół ekspercki, teraz chcemy zebrać cenne uwagi mieszkańców, aby strategia była szeroko akceptowana społecznie – mówił Bartosz Babraj z Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg – Już po przyjęciu dokumentu będzie on oceniany, aby sprawdzać stopień realizacji zapisanych w nim założeń. Eksperci przyjęli też mierzalne wskaźniki.

Pośród uwag mieszkańców znalazły się m.in.:

Dodanie zapisów dotyczących energetyki odnawialnej, który to zapis ujęty jest znacznie obszerniej w strategii województwa, sztywniejsze powiązanie zadań zapisanych w strategii z inwestycjami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym, rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem nabrzeża po stronie Wyspy Spichrzów, rewitalizacja osiedli, walka z bezrobociem, budownictwo socjalno-komunalne, a nawet przebudowa stadionu miejskiego z myślą o osobach niepełnosprawnych tak, aby mogły one uprawiać na nim różne dyscypliny.

Kolejne otwarte dla mieszkańców konsultacje odbędzie się na przełomie lutego i marca. O jego terminie będziemy już wkrótce informować

konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje

Zobacz też - Konsultacje społeczne Strategii rozwoju Elbląga 2020+