Od kwietnia mniej za odpady

konferencja
Po obniżce czynszów i cen biletów w komunikacji miejskiej przyszedł czas na zamiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Na dzisiejszej konferencji prasowej Jerzy Wilk prezydent Elbląga przedstawił propozycję niższych stawek, które zostaną poddane pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami funkcjonują od lipca 2013 roku. To czas kiedy można było przyjrzeć się całemu systemowi i wprowadzić zmiany w opłatach. Jeżeli uchwała zostanie przegłosowana już od kwietnia elblążanie będą płacić 14 zł za odpady niesegregowane, do tej pory ta stawka wynosi 14,50 zł. Stawiamy jednak na segregację odpadów i dlatego tu stawka obniżona będzie o 1,50 zł, z 10,50 na 9 złotych – mówił o najważniejszych zmianach prezydent

Praktyczne rozwiązania

W projekcie uchwały jest również zapisane, że o 8% powinny się zmniejszyć opłaty za odpady komunalne, które powstają  na nieruchomościach niezamieszkanych. Te opłaty dotyczą m.in. przedsiębiorców. Ponadto wprowadzony zostaje  odbiór odpadów wielkogabarytowych, dwa razy w miesiącu w domach wielorodzinnych i raz w miesiącu w domkach jednorodzinnych. Kiedy dokładnie zostaną odebrane duże odpady zostanie ustalone w odrębnym harmonogramie firm wywozowych.

Prezydent wskazał również, że przy zbiórce selektywnej zdarzają się rozbieżności pomiędzy tym, co deklarują mieszkańcy a tym co potem wyrzucane jest do pojemników. Jednak generalnie mieszkańcy są zdyscyplinowani i coraz chętniej i skuteczniej segregują odpady.