151. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Odnowiny obelisk, nowa tablica.

rocznica - obelisk
Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego Romualda Traugutta i bohaterów Powstania Styczniowego. Wydarzenie zgromadziło dzieci i młodzież z elbląskich szkół, była też grupa rekonstrukcyjna w strojach i z uzbrojeniem powstańczym, żołnierze 16 PDZ wystawili wartę honorową, odczytano również dekret powstańczy a przemówienie do zebranych skierował Jerzy Wilk prezydent Elbląga.

Historia obelisku sięga początku lat 60. XX wieku, kiedy elblążanie dla upamiętnienia Romualda Traugutta urządzili park noszący jego imię. Dziś, z okazji 151. rocznicy wybuchu Powstania, na odnowionym obelisku obok starej tablicy pojawiła się nowa, nawiązująca już bezpośrednio do osoby Traugutta i wspominająca bohaterów Powstania.

rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica
rocznica

Przemówienie prezydenta Elbląga Jerzego Wilka do mieszkańców:

Szanowni Państwo!

Powstanie Styczniowe to najważniejsze wydarzenie okresu walk o niepodległość w XIX wieku. Mniejsze i większe bitwy polskich oddziałów z regularnym wojskiem carskim przetoczyły się przez terytorium zaboru rosyjskiego od stycznia 1863 roku do jesieni 1864 roku

O co walczyli powstańcy? O NIEPODLEGŁOŚĆ, upragnioną przez Polaków pod wszystkimi trzema zaborami. „Za wolność Naszą i Waszą” w Powstaniu walczyli też ochotnicy z innych krajów europejskich.

Wielkie zdarzenia to również wielkie jednostki. W Powstaniu Styczniowym był to Romuald Traugutt, który wykorzystując swoje wojskowe doświadczenie, stara się oddziały partyzanckie przekształcić w regularną armię, opowiada się za uwłaszczeniem chłopów, pragnie, aby o powstaniu wiedziano jak najwięcej na arenie międzynarodowej. I choć Traugutt ginie stracony przez Rosjan w sierpniu 1864 roku jego postawa daje przeświadczenie, że duży europejski naród w centrum Europy musi mieć własne państwo. To przeświadczenie było motorem działania Polaków w drugiej połowie XIX wieku aż do roku 1918.

W 151. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odsłaniamy obelisk, który zyskuje nową tablicę. Cieszę się, że szanując pracę poprzednich pokoleń elblążan, którzy w hołdzie Trauguttowi zorganizowali w tym miejscu park, możemy dziś odsłonić drugą tablicę nawiązującą wprost do Romualda Traugutta i powstańców styczniowych.