PAN podejmuje współpracę z EPT

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prof. Mariusz K. Piskuła i Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego Paweł Lulewicz podpisali wczoraj (14.01) porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy IRZiBŻ a EPT.

Porozumienie zakłada podejmowanie wspólnych działań obu jednostek, obejmujących badania naukowe, staże, szkolenia, wymianę doświadczeń, publikację wyników prac naukowych a także współpracę przy realizacji projektów unijnych.