Katalog zniżek w ramach "Karty Dużej Rodziny" przyjęty

Projekt "Karta Dużej Rodziny" to jeden z elementów programu wyborczego Prezydenta Jerzego Wilka. Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej elbląscy radni zdecydowali o wprowadzeniu na terenie naszego miasta tego programu. Podczas dzisiejszej sesji radni przez aklamację przyjęli wzór karty, wzór wniosku o jej wydanie oraz podstawowy katalog zniżek. Uchwała obowiązywać będzie od 1 lutego 2014 roku.

Przypomnijmy Program "Karta Dużej Rodziny" adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Elbląg. Uczestnicy programu będą uprawnieni do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz bezpłatnych świadczeń oferowanych przez podmioty.

Przez pojęcie "Duża rodzina" - należy rozumieć rodzinę lub rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego).

Regulamin „Karty Dużej Rodziny”, a także wzór wniosku o jej wydanie dostępne są tutaj.

 

Katalog podstawowych zniżek:


Uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” mają prawo do:
1. Zakupu biletu imiennego miesięcznego KDR dla dzieci i młodzieży (posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych) uczestników programu Karta Dużej Rodziny w cenie 20 zł na przejazdy komunikacją miejską w Strefie I,

2. 25% ulgi od opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich,

3. całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,

4. do 30% ulgi z opłaty wnoszonej przez rodziców za letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg, w zależności od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Departamentu Edukacji,

5. ulg i zwolnień w następujących instytucjach:

1) Centrum Sztuki Galeria EL:
a) bilet rodzinny - 16 zł - obejmuje wstęp dla 2 osób dorosłych oraz dzieci w wieku szkolnym (na podstawie dokumentów uprawniających do zniżki),
b) zniżka 50% na zakup wybranych wydawnictw znajdujących się w ofercie,
c) bezpłatny udział dzieci w warsztatach i zajęciach edukacyjnych (np. Wakacyjne Warsztaty Artystyczne),
d) bezpłatne wejścia na 2 wystawy w ciągu roku,
e) zniżka 50% na bilety w ramach Festiwalu Jazzbląg.

2) Muzeum Archeologiczno-Historyczne:
a) w jeden z dni weekendowych zwiedzanie ekspozycji za darmo,
b) bezpłatne wejścia na 2 wystawy czasowe w ciągu roku.

3) Elbląska Orkiestra Kameralna:

a) dwa bezpłatne koncerty w ciągu roku, po wcześniejszej rezerwacji,
b) zniżka 50% na wszystkie koncerty, po wcześniejszej rezerwacji.
4) Biblioteka Elbląska im. C. Norwida – wstęp wolny na udział w następujących programach:
a) Biblioteczne podwórko,
b) Czwartki w Bibliotece,
c) Klub Małego Artysty,
d) Klub Przyjaciół Misia Uszatka,
e) Wyspa malucha,
f) Bajkowa wyspa,
g) Ja też potrafię…,
h) Słoneczny Klub Mam,
i) Mamo, tato poczytajmy razem,
j) Wtorki w bibliotece – coś z niczego.

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu – ulgowy wstęp do następujących obiektów:
a) kryta pływalnia,
b) kryte lodowisko,
c) korty tenisowe przy ul. Agrykola 8

Aktualny cennik biletów będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w szczegółowym katalogu obowiązujących zniżek.

6) Centrum Sportowo-Biznesowe:
a) Bilet rodzinny – za wstęp na imprezy biletowane, organizowane przez CSB płaci tylko jeden rodzic, natomiast reszta członków rodziny wchodzi na imprezę bezpłatnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 roku.