Dotacje na zabytki

Do 31 stycznia 2014 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga.

Wnioski w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Czerwonego Krzyża 2 mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2014 r. o godz. 14.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Biura, pod numerem telefonu: 55 239 33 67 oraz na stronie internetowej (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/22368).