Kopiec nie będzie zagrażał

Ponad półtora miliona zł będzie kosztowała rekultywacja nieczynnego już składowiska odpadów w Rubnie. Dzięki tej inwestycji, zgromadzone śmieci nie będa zagrażały środowisku.

Wczoraj, 19 grudnia 2013 roku, została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu na dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowiska odpadów – kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg”. Umowa podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Składowisko odpadów należące do ZUO zostało zamknięte 30 czerwca 2013 roku. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko zgromadzonych w tym miejscu odpadów, planowane są prace mające na celu ukształtowanie wierzchowiny i zabezpieczenie skarp przed osuwaniem się. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie rekultywacji biologicznej, która ma na celu zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed skutkami wpływu odcieków, oraz zminimalizowana zostanie emisja biogazu przy jednoczesnym wykorzystaniu go jako odnawialnego źródła energii.

Prace rekultywacyjne mają się zakończyć we wrześniu 2014 roku. Całkowity koszt projektu to 1 793 957 zł.