AZS PWSZ w Elblągu nadal w Zarządzie Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku

W dniu 13 grudnia 2013 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku. Po części sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do wyborów Zarządu na nową kadencję 2013 - 2015.

Prezesem Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku został ponownie Ireneusz Urbaś, a składzie Zarządu ponownie zasiadać będzie przedstawicielka naszej Uczelni mgr Henryka Szumna. Natomiast Katarzyna Łukaszewska - Wiceprezes AZS PWSZ, została członkiem Sądu Koleżeńskiego.

19 grudnia 2013 roku odbędzie się inauguracyjne posiedzenie nowego Zarządu.

Zarząd KU AZS PWSZ