SP 4 z Certyfikatem Ministra

Wczoraj, 10 grudnia 2013 r. podczas uroczystości w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie 13 szkół z całej Polski zostało wyróżnionych Krajowymi Certyfikatami "Szkoła Promująca Zdrowie", w tym elbląska Szkoła Podstawowa nr 4.  Przedstawicielom wyróżnionych szkół dyplomy wręczył Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN.

Zdobycie wyróżnienia, jakim jest Krajowy Certyfikat SzPZ, wiąże się z ogromną pracą całej społeczności uczniowskiej, podejmującej systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Działania te pomagają zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie oraz pozwalają zarządzać projektami promocji zdrowia. Szkoły promujące zdrowie prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążą do zwiększenia jej jakości i skuteczności. Tworzą ponadto klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników oraz środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Podejmowane działania możliwe są dzięki uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Do krajowej sieci szkół promujących zdrowie należą obecnie 104 placówki z całego kraju. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce