Informatyka PWSZ wygrała milion złotych

Kierunek Informatyka Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu wygrał milion złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych programów studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej. Łącznie do konkursu  zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego.Powołana Komisja ministerialna pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Edwarda Jezierskiego najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.

Kierunek Informatyka PWSZ w Elblągu znalazł się na 10 pozycji wśród najwyżej ocenionych programów kształcenia z kategorii o profilu praktycznym. Ten kierunek studiów, najchętniej wybierany przez kandydatów na studia PWSZ w Elblągu, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i zaawansowane umiejętności w zakresie administrowania sieci, baz danych, projektowania systemów informatycznych, czy programowania. Unikalny program nauczania łączy ścisłą wiedzę z zakresu technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem. 

Wysoka ocena wystawiona przez Komisję ministerialną oznacza, że program kształcenia opracowany przez Instytut Informatyki im. Krzysztofa Brzeskiego jest  spójny, innowacyjny i dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych otoczenia Uczelni.  PWSZ w Elblągu kładzie wysoki nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów poprzez ich udział w praktykach zawodowych oraz  ściśle współpracuje z instytucjami gospodarczymi i administracyjnymi i innymi oraz z uczelniami.
To wszystko jeszcze bardziej potwierdza słuszność wieloletniej i uporczywej realizacji  idei  „złotego trójkąta” , która ma służyć  transformacji  społeczności Elbląga ku nowoczesnym technologiom informacyjnym.

Otrzymany 1 mln zł  Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego będzie mógł przeznaczyć na doskonalenie oferty edukacyjnej, jej „usprzętowienie” i rozwijanie systemu poprawy jakości kształcenia.