Wzrost innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” zapraszamy na konferencję zamykającą niniejszy projekt, która odbędzie się 11 grudnia br. (środa) o godz. 11.00 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, ul Lotnicza 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Program konferencji:

 


10:50 - 11:00    Rejestracja uczestników.
11:00 - 11:10    Uroczyste powitanie gości. Pan prof. dr Zdzisław Dubiella – Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
11.10 – 11.20   Podpisanie Porozumienia Nauka – Biznes – Samorząd.
11.20 – 11.35   „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP  poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” – omówienie projektu.
Pani Magdalena Świątek -  Koordynator projektu.
11.35 – 11. 50    Prezentacja dwóch wdrożonych innowacji w ramach projektu w firmie ITM Sp. z o.o. z Olsztyna. Pan Kamil Zbyszyński – przedstawiciel firmy ITM Sp. z o.o.
11.50 – 12.05    Prezentacja trzech wdrożonych innowacji w ramach projektu w firmie Opegieka Sp. z o.o. z Elbląga. Pan Krzysztof Bruniecki - przedstawiciel kadry wysoko wykwalifikowanej zatrudnionej w ramach projektu w firmie Opegieka Sp. z o.o.
12.05 – 12.20    Podsumowanie i wnioski ze współpracy pomiędzy sektorem nauki, a sektorem przedsiębiorczości na przykładzie firmy Opegieka Sp. z o.o. Pan Florian Romanowski – Prezes firmy Opegieka Sp. z o.o.
12.20-12.40    Raport z badania ewaluacyjnego  dotyczącego wpływu projektu i nowoczesnych form zatrudnienia na rozwój przedsiębiorczości w województwie warmińsko – mazurskim. Pan dr Henryk Gawroński  - Koordynator Zespołu ewaluacyjnego.
12.40 – 13.00    Podsumowanie.