Nowe miejsca postojowe przy ul. Bażyńskiego

Dzisiaj wiceprezydent Elbląga Janusz Hajdukowski wspólnie z mieszkańcami dokonali oficjalnego otwarcia miejsc postojowych przy ul. Bażyńskiego, które zrealizowane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele firmy Eurovia, która była wykonawcą inwestycji oraz Artur Adamczuk Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych, który jest zarządcą obiektu.
Zakres prac na ul. Bażyńskiego obejmował dla budynku nr 11-13-15-17-19 przy ul. Bażyńskiego wykonanie 10 miejsc postojowych o nawierzchni z klinkieru drogowego, wykonanie drogi dojazdowej z płyt betonowych ażurowych, wykonanie placu gospodarczego z kostki betonowej i remont chodnika z płyt betonowych. Dla budynku nr 21-23-25-27-29 wykonanie placu gospodarczego z kostki betonowej, remont chodnika z płyt betonowych. Dla całego terenu wykonano odwodnienie, przebudowę sieci wodociągowej oraz zagospodarowanie terenu wokół obu budynków jako terenu zielonego.

-Cieszymy się, że nasz pomysł wygrał i został zrealizowany. Mamy już kolejne pomysły - mówili Jan Wiśniewski przedstawiciel mieszkańców przy ul. Bażyńskiego.

- Spotkaliśmy się, aby otworzyć kolejną inwestycję z Budżetu Obywatelskiego 2013. Jest to już dziewiąta w pełni zakończona inwestycja. Pozostałe są w trakcie realizacji i do końca roku zostaną ukończone - mówił wiceprezydent Elbląga Janusz Hajdukowski - mówił wiceprezydent Janusz Hajdukowski. - Chciałbym przy okazji podziękować pomysłodawczyniom i pomysłodawcy tej inwestycji, Paniom Jadwidze Atraszkiewicz, Stanisławie Barańskiej, Danieli Muller i Panu Piotrowi Bancerzowi. Wiem, że włożyli Państwo wiele wysiłku, aby przekonać mieszkańców do oddawania głosów i wsparcie Państwa projektu. Patrząc dziś na ten teren musze przyznać, że ten wysiłek przyniósł dobry skutek - zakończył Janusz Hajdukowski.