Sprostowanie informacji

Na podstawie art. 31a  ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej Kazimierz Zbigniew Orzech wnosi o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pt. Czy od 2014 roku elblążan czeka paraliż komunikacyjny? PKA i PKS nie będą obsługiwać linii autobusowych? opublikowanego w serwisie internetowym elblag24.pl w dniu 23 października 2013 r. poprzez publikację w pełnej treści, oficjalnego stanowiska Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu.„Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule pt Czy od 2014 roku elblążan czeka paraliż komunikacyjny? PKA i PKS nie będą obsługiwać linii autobusowych?, opublikowanym w serwisie elblag24.pl, prostuje jak niżej:

Postępowanie przetargowe na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących zostało przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej materii. Sugerowane w tekście artykułu „lobbowanie” Zamawiającego na rzecz któregokolwiek z oferentów jest informacją nieprawdziwą i zgodnie z obowiązującym prawem stanowi pomówienie.

Publikacja treści zawierających pomówienie świadczy o braku staranności i rzetelności osób odpowiedzialnych za prowadzenie serwisu, do czego zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami) dziennikarze są zobowiązani. Tym samym wprowadzenie w błąd czytelników serwisu stanowi naruszenie prawa, a także wyraz złej woli redaktora naczelnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z artykułem 39 ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, nie opublikowanie niniejszego sprostowania będzie skutkować wytoczeniem powództwa.


Z poważaniem

Kazimierz Zbigniew Orzech

Dyrektor

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością