Plac katedralny będzie pełnił funkcje skweru

katedra
Coraz bliżej do momentu, w którym punkt widokowy na szczycie wieży katedry św. Mikołaja będzie udostępniony elblążanom i turystom. Gmina Miasto Elbląg, ogłosiła przetarg na wykonanie koncepcji, dokumentacji oraz robót budowlanych dla projektu „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu”.

Oprócz wieży, rewitalizacji ulegnie również plac zlokalizowany u stóp Katedry pomiędzy ul. Rybacką, Wodną i Mostową. Plac będzie pełnił funkcję skweru. Realizacja projektu została podzielona na trzy etapy. W pierwszym wykonawca wyłoniony w drodze ogłoszonego przetargu wykona dwie koncepcje zagospodarowania rewitalizacji placu katedralnego oraz jedną koncepcję rewitalizacji wieży katedry św. Mikołaja. W drugim etapie zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji placu katedralnego i wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu.

Trzecim i ostatnim etapem przedsięwzięcia, które będzie realizować Wykonawca wybrany w ogłoszonym przetargu, będzie wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu oraz placu katedralnego. Oferty w postępowaniu przetargowym można składać do 25.10.2013 r. Szczegóły dotyczące składania ofert i specyfikacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Miasta.

Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
logo