Dni Ubezpieczonego w elbląskim ZUS

zus
Od 7 do11 października w Oddziale ZUS w Elblągu przy ul. Teatralnej 4 w godzinach urzędowania prowadzona będzie akcja pod nazwą "DNI UBEZPIECZONEGO". Przedsięwzięcie ma na celu zapoznanie ubezpieczonych z obowiązującymi przepisami przede wszystkim w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym. Ponadto zostanie zaprezentowana Platforma Usług Elektronicznych, e-usługi świadczone przez Zakład.

Poniżej tematy wiodące na poszczególne dni oraz godziny paneli wykładowych:

 

7 października –„Praca na etat i inne formy zatrudnienia”

8 października – „Mój własny biznes”

godz. 10:00 oraz 12:00 – panel wykładowy

9 października – „Opiekujesz się dzieckiem – możesz być ubezpieczony”
panele wykładowe:
- godz. 10:00 – „Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem – nowe przepisy wprowadzone od dnia 1. 09. 2013 r.
- godz. 11:30 – „Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie”
- godz. 13:00 – „Ubezpieczenie niani – najczęściej zadawane pytania”

10 października – „Ubezpieczony przyszłym emerytem”, „Zasiłki chorobowe ubezpieczonych”
godz. 11:00 – panel wykładowy „Ubezpieczony przyszłym emerytem”

11 października – „Właściwe ustawodawstwo. Ubezpieczenie osób migrujących”

Specjalnie na „Dni Ubezpieczonego” przygotowane zostały materiały informacyjne – ulotki oraz poradniki z przydatnymi informacjami i wyjaśnieniami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Warto wiedzieć więcej.

AGNIESZKA CYBULSKA
ZUS Oddział w Elblągu
tel. 55 641 92 63