Jaki Elbląg w 2020 roku i później?

strategia
Dzisiaj w Elbląskim Parku Technologicznym wznowione zostały prace nad „Strategią Rozwoju Elbląga 2020+”. Dokument, powstający przy udziale licznego grona elblążan zaproszonych do zespołu roboczego, ma określić kierunek rozwoju miasta w najbliższych latach i pomóc w staraniach o środki unijne w nowej perspektywie.

Spotkanie otworzył Jerzy Wilk prezydent Elbląga, który wyraził zadowolenie, że wznowione zostały prace zespołu mającego opracować strategię. Po prezydencie z krótką prezentacją wystąpił  Paweł Lulewicz dyrektor EPT, który prezentował osiągnięcia Parku, w tym coraz szersze wykorzystania laboratoriów. W chwili obecnej swoje siedziby w EPT ma 21 firm. Co ważne to właśnie EPT będzie w nowej perspektywie unijnej miejscem, do którego kierowane będą środki na rozwój badań
i innowacje.

W ten sposób zespół dotarł do części zasadniczej. Katarzyna Wiśniewska dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury przedstawiła główne założenia dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. O czym mówi ten dokument? W skrócie rzecz ujmując o tym co budować, jak i gdzie na terenie Elbląga. Stawiając pytania o rozwój musimy sobie odpowiedzieć jakiego miasta chcemy, czy z tętniącym życiem centrum, czy z rozległymi przedmieściami, do których trzeba doprowadzać wszystkie niezbędne media i usługi publiczne.

To jaka jest przestrzeń Elbląga i jakie funkcje pełnią w mieście poszczególne jego elementy analizowała Beata Myślińska Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego. Zdaniem Pani Myślińskiej miasto powinno rozwijać się o funkcjonujący już układ komunikacyjny i siatkę ulic. Zasadnicze zmiany w tym zakresie mogłyby zmienić charakter miasta. Funkcje centrotwórcze mają w Elblągu takie miejsca jak: Dworzec PKP/PKS z ciągiem usług, Bulwar Zygmunta Augusta, Stary Rynek, Plac Jegiellończyka, ulica Nowowiejska z istniejącymi tam usługami, CH Ogrody, Zielone Tarasy.

Bartosz Babraj powiązał „Strategię rozwoju Elbląga 2020+” z innymi dokumentami powstającymi dla naszego województwa, powiązał również zapisy Strategii z nową perspektywą unijną, która będzie jednym z głównych motorów napędowych rozwoju Elbląga. Na województwo warmińsko-mazurskie w latach 2014-2020 przeznaczonych zostanie 1,5 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak określa się wstępnie Elbląg w 2020 roku. To miasto bazujące na swoich specjalizacjach, przemyśle meblowym, metalowym, maszynowym, spożywczym, budownictwie oraz turystyce. Elbląg powinien oferować możliwość rozwoju aspiracji zawodowych, życia społecznego, być przyjaznym przedsiębiorcom i turystom, sprzyjać rozwojowi gospodarki…

Zdaniem dyskutantów w „Strategii rozwoju” powinno się znaleźć coś co wyróżnia miasto, które z racji swej wielkość może być liderem regionu.

Dokument „Strategia rozwoju Elbląga 2020+” powinien być gotowy do połowy 2014 roku.