Rozegrali Memoriał im. Piotra Szustka

Wczoraj (23 września) na kompleksie sportowym Orlik przy Szkole Podstawowej nr 14 rozegrany został Memoriał im. Piotra Szustka. Pan Piotr był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego w placówce. Zmarł przedwcześnie w sierpniu br.

W 1. memoriale Piotra Szustka wzięło udział 5 drużyn uczniów klas piątych ze szkół podstawowych:
- nr 19
- nr 4
- nr 14
- nr 25
- nr 16

I miejsce zajęła SP 19, drugie SP 14, trzeci - SP 4, czwarte SP 16, piąte SP 25. Fundatorzy nagród - prezydent Miasta Elbląga dla najlepszych zawodników,
puchary - KS "Olimpia", Prezes ZNP Elbląg, Dyrektor SP 14.