Nowy kryty basen w 2015 roku?

Konferencja prasowa Jerzego Wilka, prezydenta Elbląga, 2 września 2013 roku
Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa Jerzego Wilka, prezydenta Elbląga oraz wiceprezydentów Marka Pruszaka i Janusza Hajdukowskiego. Podczas spotkania włodarze miasta poruszyli kilka istotnych tematów, w tym kwestię budowy nowego stadionu.

Podczas konferencji prasowej prezydent Jerzy Wilk podsumował VIII Elbląskie Święto Chleba, mówił o inauguracji nowego roku szkolnego, posiedzeniu połączonych komisji sejmowych w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej oraz przedstawił nową koncepcję na stadion.

Poważnie zastanawiamy się nad wdrożeniem wariantu B, czyli rezygnacji z budowy nowego obiektu przy ul. Agrykola, a w to miejsce sukcesywne modernizowanie istniejącego – mówi Jerzy Wilk, prezydent Elbląga.

Jesteśmy po rozmowach z zarządem klubu i kibicami, gdzie przedstawiliśmy tę koncepcję. W ciągu dwóch dni zarząd Olimpii Elbląg ma przedstawić informację, jakie są najpilniejsze i rzeczywiste potrzeby, tak, aby obiekt przy Agrykola spełniał kryteria PZPN – dodał wiceprezydent Janusz Hajdukowski.

Prezydent Jerzy Wilk wystosował do skarbnika miasta pismo, w którym zwrócił się o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 2,5 mln zł na rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Najbardziej prawdopodobne, że w pierwszej kolejności zostanie  wyremontowany budynek klubu.

Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to będę zabiegał, aby marszałek Jacek Protas ogłosił nowy konkurs, tak, by środki przeznaczone na budowę stadionu zostały w Elblągu i zostały wydatkowane na budowę nowego krytego kąpieliska ze stacją uzdatniania wody na terenie basenu odkrytego – kończy Jerzy Wilk.

Podczas konferencji prasowej prezydenci wspomnieli również o udziale w posiedzeniu dwóch połączonych komisji sejmowych infrastruktury i spraw samorządowych, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań zmierzających do budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Po burzliwej dyskusji i wskazywaniu między innymi przez prezydenta Jerzego Wilka na konieczność realizacji tej inwestycji, głosami posłów PO i PSL odrzucono projekt ustawy w pierwszym czytaniu.

Przedstawioną przez wiceministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Zbigniewa Rynasiewicza propozycję rozpoczęcia tej inwestycji w 2020 roku uważam za marnowanie czasu. Przekop Mierzei jest dla Elbląga i gmin nadzalewowych kluczową inwestycją, która stanowi szansę na rozwój turystyki i gospodarki – argumentował prezydent Jerzy Wilk.

W niedzielę zakończyło się VIII Elbląskie Święto Chleba. W tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę wystawców, okazale też przedstawiała się ilość i różnorodność wydarzeń towarzyszących. Na Bulwarze Zygmunta Augusta można było zobaczyć inscenizacje założenia Elbląga i sądu nad czarownicą, oddać krew w szczytnej akcji Motoserce, własnoręcznie wybić specjalną okolicznościową monetę czy uczestniczyć w niezliczonej liczbie warsztatów z kuchnią w tle. Nie zabrakło również koncertów i występów folklorystycznych. Na scenie przy ul. Wigilijnej wystąpiły zespoły Shannon z Elbląską Orkiestrą Kameralną, InoRos i Klezma Four.

Wiele osób wypowiadało się o tym wydarzeniu w samych superlatywach, dlatego chciałem podziękować za przygotowanie Święta Chleba Stowarzyszeniu Elbląg Europa oraz pracownikom Urzędu Miejskiego. W przyszłym roku rozważymy wydłużenie tej imprezy do tygodnia, bierzemy również pod uwagę skorelowanie rozpoczęcia Święta Chleba z zakończeniem Jarmarku Dominikańskiego. O tym wspominali wystawcy i taka propozycja wydaje się racjonalna. Nasz jarmark mógłby stać się w pewnym sensie przedłużeniem gdańskiej imprezy – proponował Jerzy Wilk.

Podczas konferencji prasowej nie zabrakło również kilku słów na temat miejskiej inauguracji roku szkolnego 2013/14. W tym roku naukę rozpoczęło w elbląskich placówkach oświatowych 15 787 uczniów i 2 493 przedszkolaków. Mimo niesprzyjającej pogody wielu uczniów wzięło udział w tej uroczystości. W swoim wystąpieniu wspomniałem wrzesień 39 roku, zbliżającą się 330 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej oraz tę szczególną rolę, jaką powinna spełniać szkoła w stosunku do dzieci, rodziców i nauczycieli. W procesie nauczania każdy jest podmiotem i każdego głosu należy słuchać – zwracał uwagę wiceprezydent Marek Pruszak.