Rocznicowe obchowy w byłej Podoficerskiej Szkole Zawodowej

W  dniu 07 września 2013 roku w Elblągu odbędzie się Uroczysty  Apel oraz odsłonięcie tablicy w Sali Tradycji 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z okazji 50 – tej rocznicy I Promocji w byłej Podoficerskiej Szkole Zawodowej im. Rodziny Nalazków.Program Uroczystości

w dniu 07.09. 2013

Godzina 09.00 - 09.40 msza za zmarłych komendantów, dowódców,pedagogów, elewów i absolwentów PSZ - kościół na terenie koszar 16 Batalionu Dowodzenia

Godzina 10.00 zbiórka na placu alarmowym i przygotowanie do rozpoczęcie uroczystości
Godzina 10:15 rozpoczęcie uroczystego Apelu z okazji 50 lecia I Promocji w PSZ
Godzina 11:00 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową, spacer po koszarach
Godzina 12:00 Sala Tradycji 16 Pomorskiej DZ ( dawne kino Orzeł) - uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej PSZ , przekazanie Kroniki PSZ, rzeźby Nalazka i umundurowanego manekina do Sali Tradycji, zwiedzanie Sali Tradycji
Godzina 12:45 grochówka żołnierska,


Wiesław Paszta
Stowarzyszenie im. R.Nalazków