Awaria na Browarnej

awaria
Podczas budowy linii kablowej uszkodzony został fragment kanalizacji sanitarnej pod jezdnią przy ul. Browarnej (pomiędzy Trasą Unii Europejskiej a ulicą Portową). W związku z powyższą awarią wyłączona została z ruchu kołowego ul. Browarna na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami: Trasa Unii Europejskiej-Portowa. Ruch będzie się odbywał zorganizowanym objazdem.

Do usuwania awarii, które może potrwać do 5 sierpnia, przystąpi Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.