Zmiany w regulaminie konkursu

Wprowadzone zostały zmiany w regulaminie konkursu na zagospodarowanie Wyspy Spichrzów.
więcej o konkursie: kliknij

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji pomysłów dotyczących wizji zagospodarowania Wyspy Spichrzów i oczywiście wyłonienie najlepszego rozwiązania programowego i przestrzennego. Pozwoli ono wykreować współczesną, atrakcyjną przestrzeń miejską. Powinna ona wypromować i wzmocnić rolę Elbląga w rejonie.

- Najwłaściwsze i zarazem realne rozwiązanie zagospodarowania Wyspy Spichrzów posłuży do sformułowania ustaleń zawartych w procedowanej przez Departament Urbanistyki i Architektury zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu – dodaje Katarzyna Wiśniewska.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor – a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba – legitymuje się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym, urbanistycznym, planowania przestrzennego, plastycznym lub historii sztuki.