Interaktywna mapa sektorów odbioru śmieci

W związku z wchodzącym 1 lipca nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Miejski przygotował i udostępnił interaktywną mapę sektorów odbioru śmieci.

 

Mapa została opublikowana na Miejskim Portalu Mapowym pod adresem: portalmapowy.umelblag.pl.

- Można na niej zidentyfikować własną nieruchomość oraz dowiedzieć się, jaka firma obsługuje dany sektor. Podaliśmy także linki do stron internetowych firm wywożących odpady na terenie miasta - wyjaśnia Jacek Boruszka, dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki.

Miejski Portal Mapowy rozwijany od 2007 zawiera wiele istotnych informacji, które mogą być wykorzystywane przez mieszkańców, turystów, także przedsiębiorców i inwestorów. Użytkownicy mają do dyspozycji takie kategorie jak: tereny inwestycyjne, wypadki drogowe, ewidencja, edukacja, kultura, turystyka, służba zdrowia, okręgi wyborcze, parkingi, linie komunikacji miejskiej, pomniki przyrody i wiele innych.

- W tym roku opublikowaliśmy mapy sektorów odbioru śmieci, mapę hałasu, mapę solarną oraz ortofotomapę, czyli mapę fotograficzną miasta wykonaną z powietrza - dodaje Jacek Boruszka. - Miejski Portal Mapowy spełnia funkcję informacyjną, edukacyjną oraz promocyjną. Zaletą portalu jest przede wszystkim wiarygodność danych, które pochodzą bezpośrednio z baz danych Urzędu Miejskiego i są na bieżąco aktualizowane.