Firma Acoustics realizuje nowe projekty

Firma ACOUSTICS, mieszcząca się w Elbląskim Parku Technologicznym, wygrała kontrakt i otrzymała zlecenie na zaprojektowanie i wykonanie systemów instalacji wentylacyjnych klasy A na platformę wydobywczą „TROLL A” w Norwegii, którą obsługuje firma STATOIL.


TROLL A to największa europejska gazowa platforma wydobywcza znajdująca się na Morzu Północnym i zarazem najwyższa konstrukcja, jaką zbudowano i przemieszczono na inną pozycję - na powierzchni Ziemi.

Konstrukcja platformy, mająca niemal 500 metrów wysokości, jest jedną z największych i najbardziej złożonych budowli inżynierskich w historii. Oddana do eksploatacji w 1996 r. platforma, wymaga już pewnych modernizacji, w których udział bierze elbląska firma ACOUSTICS.

- Projekt jest dosyć wyjątkowy, nie tylko z uwagi na prestiż i zakres przedsięwzięcia, ale i bardzo krótki termin realizacji. Równolegle z tworzeniem dokumentacji rozpoczęto prefabrykację wszystkich elementów. Wymaga to wyjątkowej staranności i koordynacji działań. Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy – podkreśla inżynier projektu, Krzysztof Dłuszczakowski.