Prezentacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Warszawie

28 marca w Warszawie odbyła się konferencja pod nazwą „Finansowanie projektów oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce w latach 2010-2013”. Konferencję patronatem honorowym objęła Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska.
W konferencji udział wzięli m.in.: Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdalena Gaj z Ministerstwa Infrastruktury, Piotr Muszyński z Telekomunikacji Polskiej, dr Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i kilkuset zaproszonych gości.
Podczas trwania konferencji odbyła się prezentacja projektu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej budowanej w Elblągu. Prezentację przeprowadził Jacek Boruszka Naczelnik Wydziału Innowacji i Informatyki. Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu jest jednym z niewielu innowacyjnych przedsięwzięć w skali kraju budowanych w ramach samorządu miejskiego i stanowi źródło dobrych praktyk dla innych samorządów w kraju.