Budynki komunalny i socjalny

Przy ul. Obrońców Pokoju, w dawnej bursie, powstaną pełnostandardowe mieszkania komunalne, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. - To nie będzie budynek socjalny. Zamieszkają tam ludzie z domów wyburzanych w ramach inwestycji drogowych oraz osoby, które znajdują się na liście oczekujących na mieszkania komunalne. – mówi wiceprezydent Tomasz Lewandowski.
Na zapleczu budynku istnieje duża rezerwa terenowa, która zostanie wykorzystana w przyszłych latach do zbudowania kolejnego pełnostandardowego budynku komunalnego.
Budynek socjalny przy ul Łęczyckiej
W sierpniu 2010 roku oddano do użytku pierwszy budynek socjalny przy ul. Łęczyckiej. Obecnie mieszka tam czternaście rodzin, które zostały przekwaterowane na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych (z zaległościami czynszowymi powyżej 12.000 zł.) w oparciu wykaz sporządzony przez ZBK. Obecnie w stosunku do czterech rodzin prowadzone są postępowania sądowo – komornicze o ich przekwaterowanie do tego budynku.
Na realizację tej inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% całkowitego kosztu.
W tej chwili trwa procedura przetargowa na wykonanie drugiego budynku socjalnego o takim samym standardzie z osiemnastoma mieszkaniami socjalnymi. Będzie to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, składający się z mieszkań jedno- i dwupokojowych. Mieszkania zostaną wyposażone w armaturę sanitarną standardową oraz kuchenki elektryczne. Lokale będą ogrzewane grzejnikami elektrycznymi (tzw. konwektorami). Przy bloku powstanie plac zabaw. Propozycja dot. zasad przydziału mieszkań socjalnych w drugim budynku zostanie opracowana przez Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych w porozumieniu z ZBK oraz przedłożona Prezydentowi bezpośrednio przed zakończeniem inwestycji, przed terminem oddania tego budynku do użytku.  No to zadanie Miasto otrzyma finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 15% całkowitego kosztu inwestycji.