Nowe cele przed Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczął się kolejny rok działalności Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przed ośrodkami w Olsztynie, Ełku i Elblągu nowy rok stawia kolejne zadania.   

Regionalne Ośrodki EFS funkcjonują już od 2005 roku w ramach sieci ROEFS. Ich cele to m.in. wspieranie lokalnego rozwoju, pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów rynku pracy, promocja wiedzy o możliwościach związanych z Europejskim Funduszem Społecznym  oraz pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów. Ośrodki prowadzą we wszystkich większych miastach w Polsce bezpłatne szkolenia, udzielają doradztwa oraz informacji.

W oparciu o specjalne analizy i diagnozy określono główne cele działania Regionalnych Ośrodków EFS w województwie warmińsko-mazurskim na 2013 rok. Ośrodki zajmą się głównie wsparciem szkół w aplikowaniu o środki na realizację programów rozwojowych, pomocą podmiotom otwierającym przedszkola szczególnie na obszarach wiejskich oraz nauczycielom chcącym podnieść swoje kwalifikacje. Priorytetem będzie także wspieranie szkolnictwa zawodowego w organizacji uczniom staży i praktyk zawodowych oraz stała pomoc i doradztwo beneficjentom Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rolę Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym województwie pełni Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Ośrodki w Elblągu i Olsztynie) oraz Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana (w Ełku). Każdy z Ośrodków na swoją działalność w roku bieżącym otrzymał ponad czterysta dziesięć tysięcy złotych.  


Biuro Prasowe
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO