Spotkanie z EKO

Prezydent Elbląga spotkał się dziś z przedstawicielami Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego.

 

Grzegorzowi Nowaczykowi towarzyszyli: wiceprezydent Grażyna Kluge, Dorota Pawłow, dyr. Departamentu Sportu oraz Maciej Pietrzak, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania omówiono czternaście propozycji EKO. Dotyczyły one:
1. wprowadzenia Elbląskiej Inicjatywy Uchwałodawczej (projekt uchwały jest przygotowywany)

2. powołania Rad Dzielnicowych (dzielnice mają pełnić funkcje pomocową Miastu, ale też i mieszkańcom)
Temat ten był dość szeroko omówiony. - Ważne, by mieszkańcy danej dzielnicy się z nią utożsamiali. -  powiedziała Teresa Bocheńska.
Kwestie podziału Elbląga na dzielnice pojawiły się już podczas budżetu obywatelskiego. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo trudne. Przede wszystkim trudno tu osiągnąć doskonałość. - dodała Grażyna Kluge.
- Musimy szukać najmniej kontrowersyjnego sposobu podziału na dzielnice. Zastanawiamy się, jaki ma być, by w przyszłości mieszkańcy się ze swą dzielnicą utożsamiali, a nie ją kontestowali. - uzupełnił Grzegorz Nowaczyk. Dr Michał Glock z kolei zaproponował, by podział miasta został zainspirowany starymi, historycznymi mapami Elbląga. 

3. konsultacji społecznych z mieszkańcami (nad tematem tym pracują wspólnie urzędnicy i organizacje pozarządowe)

4. utworzenia thinktank - obserwatorium elbląskiego (główny cel: zainteresowanie Rady Menedżerów i elbląskich organizacji pozarządowych; temat ten wymaga doprecyzowania ze strony EKO)

5. powołania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Miasta
- Ta propozycja jest bardzo ogólna, wiele elementów jest w trakcie realizacji, ale prosimy o jednolite stanowisko. - zaproponowała Grażyna Kluge.

6. Inicjatywy Lokalnej
- W styczniu zostaną spisane założenia projektu uchwały, zostaną one oczywiście skonsultowane z organizacjami pozarządowymi, następnie trafią pod głosowanie radnych. - powiedział Maciej Pietrzak. - Prezydent przeznaczył na to 50 tys. zł w tegorocznym budżecie, traktując jako wstępne działanie.
- Budżet obywatelski pokazał, że elblążanie umieją się zorganizować. Przy Inicjatywie Lokalnej istotny będzie też udział własny - niezbędne jest tu osobiste zaangażowanie mieszkańców. - dodała Grażyna Kluge.

7. komunikowania się UM z mieszkańcami
EKO zasugerowało, by budżet miejski przedstawiany był mieszkańcom w bardziej czytelny i przystępny sposób. Część z oczekiwań została już zrealizowana, np. strona www Miasta, wydawanie bezpłatnego kwartalnika.

8. powołania Społecznych Rad Programowych (Rady takie działają już przy elbląskich szpitalach, instytucjach kultury)

9. odtworzenia resursy mieszczańskiej - odbudowania budynku przy ul. Krótkiej
- Obecnie ze względów finansowych jest to niemożliwe. Poszukamy miejsca na takie działania w budynkach istniejących. - powiedział prezydent Elbląga. Teresa Bocheńska dodała, że niejako funkcję resursy spełnia obecnie Ratusz Staromiejski. Grzegorz Nowaczyk zapewnił, że nadal sale Ratusza będą udostępniane organizacjom na spotkania, tak jak było to do tej pory.

10. powołania rzecznika seniorów (w 2011 r. prezydent na to stanowisko powołał Teresę Urban)

11. 12. powstania sieci klubów seniorów i klubów młodzieżowych
- Kluby seniorów obecnie działają przy spółdzielniach mieszkaniowych. Dla młodzieży w ciągu minionych dwóch lat utworzyliśmy 11 świetlic socjoterapeutycznych. Utworzenie z kolei klubów stricte młodzieżowych wiąże się z zatrudnieniem kadry pedagogicznej, jest więc prawnie o wiele trudniejsze; rozwiązaniem może być stworzenie ich przy szkołach. - wyjaśniała wiceprezydent Elbląga.

13. opracowania Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
- Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, podczas którego zanalizowaliśmy wspólnie potrzeby, omówiliśmy oczekiwania. Uważam, że w ciągu roku dokument powstanie. - zapewnił Maciej Pietrzak.

14. stworzenia Etycznej Karty Radnego (wspólnie ustalono, że jest to propozycja dla Rady Miejskiej).

Na zakończenie spotkania zaplanowano dyskusję. Poruszano tematy Strategii Promocji, współpracy z Rosją, rozwoju portu, budżetu obywatelskiego, opieki nad bezdomnymi czy lokali na kulturę.