Organizacje pozarządowe a budżet miasta 2013

organizacje pozarządowe
Działalność organizacji pozarządowych co roku ujęta jest w budżecie miasta. Dlatego dziś z inicjatywy Grzegorza Nowaczyka prezydenta Elbląga odbyło się spotkanie z przedstawicielami elbląskich organizacji pozarządowych. Cel spotkania: przedstawienie głównych założeń budżetu miasta na 2013 rok. To kolejne już konsultacje budżetowe.

Tak jak przy poprzednich tego typu spotkaniach rozpoczęło się ono od przedstawienia najważniejszych założeń finansowego planu miasta. Omówiła je Rozalia Grynis z-ca Skarbnika Miasta.

Pozarządowcy pytali m.in. o mniejsze nakłady w przyszłorocznym budżecie na na kulturę (76%) i większe na sport (143%). To pytanie postawiła Teresa Bocheńska. Jak odpowiadała Rozalia Grynis wynika to z tego, że w nakładzie na kulturę w 2012 roku ujęte były rozliczenia związane z Ratuszem Staromiejskim, natomiast większe nakłady na sport w przyszłym roku wynikają z rozpoczęcia budowy nowej areny. Marian Peters ze Stowarzyszenia im. Rodziny Nalazków pytał o to czy na bieżąco regulowane są i będą płatności. Jak podkreślała Rozalia Grynis wszelkie płatności regulowane będą bieżąco.

Arkadiusz Jachimowicz podkreślił, że z perspektywy miasta to historyczna chwila bo pierwszy raz zaprasza się organizacje pozarządowe na konsultacje budżetowe. - Wielkie podziękowania należą się Miastu za zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na wkłady własne dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe - zaznaczył Jachimowicz.