Spotkanie Prezydenta ze służbami mundurowymi

mundurowi u prezydenta
Koniec roku to czas podsumowań. Dzisiejsze spotkanie Grzegorza Nowaczyka prezydenta Elbląga z przedstawicielami służb mundurowych było okazją do zapoznania się z zadaniami, jakie poszczególne służby realizowały w 2012 roku, a także przedstawienia planów na nadchodzący rok.

Spotkanie rozpoczął Ryszard Sorokosz dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, który krótko omówił  plany departamentu na przyszły rok oraz  specyfikę działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Elbląga. Po tym krótkim wprowadzeniu kolejno o specyfice pracy w kończącym się roku opowiadali:

st. bryg. mgr inż. Tomasz Świniarski (Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu) - ten rok mija spokojnie, choć z całą pewnością pożarowo aktywniejszy jest grudzień. W okresie grzewczym Straż interweniuje też i ostrzega przed zagrożeniem związanym z tlenkiem węgla i zaczadzeniem. Cieszy zakup nowego samochodu dla służb prewencji i nowej pompy. Niezwykle korzystne jest również wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnej z naszego regionu zakupem czterech nowych wozów bojowych. Straż Pożarna uczestniczy w imprezach masowych, przygotowana jest również do zbliżającej się akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed elbląską Strażą Pożarną również budowa strażnicy.

p.o. ppłk Sławomir Urbański Komendant (Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu) - w mijającym roku Żandarmeria Wojskowa zabezpieczała elbląską strefę kibica podczas EURO2012. Żandarmeria współpracowała również z elbląskimi szkołami w zakresie ruchu drogowego. Ta współpraca została wyróżniona przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pełniąc swoją służbę nakierowaną przede wszystkim na żołnierzy Żandarmeria chce również uczestniczyć w życiu miasta i mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

insp. Marek Osik (Komendant Miejski Policji w Elblągu) - przed Policją zabezpieczenie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. To staje się już tradycją, że ludzie w tym okresie coraz częściej wychodzą z domów, bawią się w lokalach. Rekordowym dniem jeżeli chodzi o interwencje staje się wigilia. W statystkach wykrywania przestępczości rok 2012 elbląska Policja kończy z dobrymi wynikami. Cały czas elbląscy policjanci angażują swoje siły i lobbują na rzecz pozostawienia Policyjnej Izby Dziecka. Policjanci prowadzą również ścisłą współpracę z elbląskimi szkołami. Ze szczególną uwagą podchodzą do wszelkich zgłoszeń dotyczących znęcania i wymuszania pieniędzy od uczniów. Apelują też do dyrektorów i nauczycieli, by zgłaszali wszelkie tego typu przypadki. Marek Osik podziękował również prezydentowi Elbląga za wsparcie przy zakupie samochodu i sprzętu komputerowego dla elbląskiej Policji. Bardzo dobrą wiadomością jest zaplanowany remont dwóch siedzib elbląskiej Policji, na ulicy Królewieckiej i Tysiąclecia.

mjr SG Arkadiusz Kulik (Komendant Straży Granicznej) - po wprowadzeniu małego ruchu granicznego o 70% wzrósł ruch graniczny. Wydawanych jest około tysiąca kart upoważniających do bezwizowego przekraczania granicy. Nie ma raczej incydentów związanych z pobytem Rosjan w naszym regionie i Polaków w Obwodzie Kaliningradzkim. Procederem stają się natomiast niebezpieczne rozlewnie paliwa przywożonego z Obwodu Kaliningradzkiego i magazynowanie go w piwnicach.

Jan Korzeniowski (Komendant Straży Miejskiej) - w związku ze zwiększonym ruchem bezwizowym nie odnotowano większych incydentów. Rok przebiegał spokojnie, Straż Miejska nie miała wypadków nadzwyczajnych, raczej drobne incydenty. Strażnicy skupiają się na koronnej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Nie ma w chwili obecnej rażących uchybień w odśnieżeaniu i posypywaniu chodników i posesji. Strażnicy monitorują też miasto pod kątem zagrożenia przed zamarznięciem osób bezdomnych. Tu szczególnie istotne są informacje od mieszkańców. Ważne też, aby w razie przypadków śmierci osób bezdomnych poczekać na potwierdzoną przyczynę śmierci, zamiast z marszu informować o przypadkach zamarznięcia. Straż Miejska prowadzi na bieżąco działania w Strefie Płatnego Parkowania, czeka też na nowe obowiązki, jakie wiążą się z wprowadzeniem nowej ustawy śmieciowej.

Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga - ważne, aby nasze miasto zachowało w przyszłym roku tak dobre statystyki w zakresie bezpieczeństwa. Liczę na współpracę służb mundurowych z Ryszardem Sorokoszem, nowym dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych. Mam nadzieję, że będzie to współpraca bardziej poukładana. W 2013 roku wspólnie będziemy przygotowywać się do różnych wariantów zdarzeń nieprzewidywalnych i uczyć się reagować na różnego rodzaju kryzysy. Pragnę zapewnić, że Miasto w ramach swoich możliwości będzie się starało wspierać służby mundurowe.