Podziękowania dla służb mundurowych

Pięciu przedstawicieli służb mundurowych otrzymało dziś podziękowania za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 r.

Podziękowania wręczył dr Ryszard Sorokosz, dyr. Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Uroczystość odbyła się w placówce Straży Granicznej. Dyplomy otrzymali:
- kapitan Przemysław Siagło - PSP,
- funkcjonariusz operacyjny Grzegorz Kulig - Straż Graniczna
- młodszy chorąży sztab. Ireneusz Chwiej - Żandarmeria Wojskowa
- inspektor Grzegorz Rajkowski – Straż Miejska
- aspirant Rafał Pawlicki - Komenda Miejska Policji