Informacja Zarządu Dróg

Do 18 grudnia w obrębie ul. Robotniczej (w ramach przebudowy DW 503) wykonywane będą prace związane z renowacją kanalizacji sanitarnej. Prowadzone będą w godzinach nocnych.