Forum gospodarcze: analiza sytuacji ekonomicznej i perspektywy na przyszlość

Już w najbliższą środę, w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się II Elbląskie Forum Gospodarcze. Tematami Forum są szanse rozwoju gospodarki poprzez współpracę transgraniczną a także zagadnienia promocji gospodarczej oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych.


Ważnym wydarzeniem podczas Forum będzie podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza Elbląga, a tym samym zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. W ramach zawartego porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy Urzędem Miejskim w Elblągu oraz PAIiIZ, a także wspólne szkolenia pomogą podnieść umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczących gospodarki miasta.

Elbląg od kilku lat współpracuje z PAIiIZ, czego efektem jest seria wizyt Prezydenta Elbląga promujących nasze miasto poza granicami Polski, która była współfinansowana z funduszy unijnych właśnie dzięki współpracy naszego miasta z agencją.

Z okazji Forum, Elbląg odwiedzą m.in. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej oraz Konsul Generalny RP w Kaliningradzie. Wraz z władzami samorządowymi województwa i Elbląga oraz przedsiębiorcami będą rozmawiać o szansach rozwoju gospodarki lokalnej.

- Bliskość geograficzna Elbląga i Kaliningradu oraz potencjał, jakim dysponują przedsiębiorcy polscy i rosyjscy mobilizuje do rozwoju kontaktów – mówi Zbigniew Świerczyński, radca konsul kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie. – Sądzę, że te dwa ważne ośrodki nadgraniczne mogą być przykładem rozwijającej się współpracy, polsko-rosyjska granica państwowa – modelem w zakresie intensyfikacji działań na rzecz społeczeństw obu krajów.

Przedsiębiorcy są dla Elbląga ważni w świetle współpracy z Kaliningradem, która kilka miesięcy temu weszła w nowy etap. Rosjanie otworzyli w Ratuszu Staromiejskim przedstawicielstwo. Elbląg swoją placówkę informacyjną otworzył już we wrześniu.

Sponsorem wydarzenia jest PKO Bank Polski
Patronat medialny nad II Elbląskim Forum Gospodarczym objęły TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, portEl.pl, Dziennik Elbląski.

PROGRAM:
09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00  -10.05 Uroczyste otwarcie Forum
10.05 - 10.10 Oficjalne przywitanie - Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga
10.10 - 10.20 Wystąpienie - Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10.20 - 10.45 Wystąpienie - Agnieszka Wojnarowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Podpisanie porozumienia o współpracy Miasta Elbląg z PAIiIZ
10.45 - 10.55 Wystąpienie - Sergiej Puczkow Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku
10.55 - 11.05 Wystąpienie - Marek Gołkowski Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
11.05- 11.30 Perspektywy ożywienia współpracy gospodarczej w kontekście Mistrzostw Świata - Rosja 2018 - Konrad Woliński Konsul, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 12.20 Prezentacja dotychczasowej współpracy Polska - Rosja - Jerzy Wcisła Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
12.20 - 12.40 Prezentacja potencjału gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego - przedstawiciel Rządu Obwodu Kaliningradzkiego
12.40 - 12.50 Prezentacja oferty elbląskiego Portu Morskiego - Arkadiusz Zgliński, Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
12.50 - 13.05 Prezentacja Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – Radosław Zawadzki, Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego
13.05 - 13.20 Prezentacja Banku PKO BP - Bogdan Włodarczyk, Andrzej Dwużnik
13.20 - 13.30 Zakończenie II Elbląskiego