Chorwaci podpatrują elbląskie rozwiązania

Chorwaci w ZUO
Wczoraj w Elblągu gościła chorwacka delegacja Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej. Żupania to odpowiednik naszego województwa. Głównym celem wizyty gości z Chorwacji był nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, którego budowa współfinansowana była ze środków unijnych.

Spotkanie rozpoczęło się w sali szkoleń elbląskiego ZUO. Gości przywitali, dyrektor Marian Wojtkowski oraz w imieniu Prezydenta Elbląga Anna Kulik dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Po krótkiej prezentacji profilu Zakładu, goście obejrzeli dwa filmy wyprodukowane na potrzeby ZUO, pierwszy dotyczący technologii segregacji odpadów oraz film edukacyjny dla dzieci, zachęcający do segregowania śmieci. Ponieważ Chorwaci przymierzają się do budowy podobnej sortowni, która obsługiwać ma całą Żupanię (ok. 450 tys. mieszkańców), dlatego też najbardziej zainteresowani byli działaniem w praktyce elbląskich rozwiązań.

Zwiedzanie terenu Zakładu rozpoczęło się od kopca bioenergetycznego, z którego wydobywający się gaz wykorzystywany jest na potrzeby produkcji energii. Dalej goście oprowadzeni zostali przez plac do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, składowisko odpadów niebezpiecznych, stawy filtracyjne, boksy na surowce wtórne, sortownię i kompostownię.

Skład delegacji:  Visko Haladic, Marija Vukovic, Ante Baran, Jozo Matas. Wymienione osoby reprezentują zarówno władze lokalne i władze Żupani oraz urzędy odpowiadające za ochronę środowiska.