Nowe trasy rowerowe

Prezydent Elbląga podpisał w Olsztynie umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn.”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Oznacza to, że już za 3 lata województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie wzbogacą się o blisko 2 tysiące kilometrów ścieżek rowerowych. Nowe szlaki powstaną również w Elblągu.


- Wiem, że rowerzyści czekają na realizację tego projektu. – powiedział po podpisaniu umowy Grzegorz Nowaczyk. - Bezproblemowe i komfortowe poruszanie się po terenie Polski Wschodniej to wyśmienity pomysł na spędzanie wolnego czasu. Mnóstwo atrakcji, różnorodność terenów, okoliczne miasta i przepiękne zakątki z pewnością przyciągną miłośników turystyki rowerowej. Mam nadzieję, że nastąpi to zaraz po zapewnieniu turystom odpowiedniej infrastruktury rowerowej. Podpisanie stosownych dokumentów jest kolejnym, ważnym krokiem w realizacji tego projektu.

"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej’’ to ponadregionalny projekt. Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe o utwardzonej nawierzchni oraz wytyczone i oznakowane trasy rowerowe na terenach pozamiejskich. W sumie, w 2015 roku na terenie pięciu województw osiągną długość blisko 1982 km.

Planowany przebieg trasy przez Elbląg:

W granice administracyjne Elbląga szlak będzie wkraczał od strony Bielnika I - ulicą Radomską. Dalej ulice: Stawidłowa i Orla doprowadzą szlak do rzeki Elbląg i przez nowy most zwodzony w ciągu ulicy Studziennej/Orlej pokona on rzekę. Następnie szlak będzie przebiegał wzdłuż bulwaru - ulicami Wodną, Mostową, do Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim przy Starym Rynku. Następnie będzie prowadził do Bramy Targowej. Od niej  przetnie ulicę Pocztową. Będzie prowadził przez Park Planty i dalej wzdłuż ulicy Grota Roweckiego będzie wchodził do Parku Traugutta. Wzdłuż rzeki Kumieli poprowadzi do Parku Dolinka, przecinając ulicę Górnośląską. Potem, tak jak rzeka Kumiela, będzie mijał kaskady na rzece i na wysokości ulicy Spacerowej połączy się z ulicą Kościuszki. Wzdłuż niej dotrze do skrzyżowania z ulicą Chrobrego i skręci w lewo, aby wzdłuż tej ulicy dotrzeć do podnóża Góry Chrobrego. Dalej ulicą Sybiraków do skrzyżowania z Marymoncką, gdzie skręci w prawo. Następnie mijając muszlę koncertową w Bażantarni poprowadzi ulicą Marymoncką aż do ogrodów działkowych POD ,,Bażantarnia’’, gdzie odbije w prawo i dalej do Dąbrowy dotrze śladem pieszego szlaku niebieskiego. Przed ulicą Bukową w Dąbrowie trasa opuści szlak niebieski i pojawi się na pieszym szlaku czerwonym, wiodącym ulicą Bukową i dalej po przecięciu Królewieckiej, ulicą Leszczynową doprowadzi do Jagodowej i dalej do granic administracyjnych miasta w kierunku Jagodnika.
Ponownie szlak rowerowy pojawi się w granicach administracyjnych Elbląga w okolicach Jeleniej Doliny i skręcając w lewo doprowadzi rowerzystów do ul. Fromborskiej. Tam skręci w prawo i ostatecznie opuści Elbląg kierując się w kierunku Łęcza.

Długość docelowa trasy w roku 2015 wynosić będzie 1.981,995 km. Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 263.083.787,91 PLN z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 223.621.219,73 PLN. Łączny szacunkowy koszt kwalifikowany realizacji Projektu na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego stanowić będzie nie więcej niż 72.248.846,10 PLN z czego 95% zapewni Instytucja Pośrednicząca, a 5% Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Więcej o inwestycji „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” TU.