W obronie interesów Elbląga i Regionu

Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackiem Protasem zwrócili się do Ministra Rozwoju Regionalnego o uwzględnienie interesów Elbląga i Regionu w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”.
Aktualnie trwają konsultacje dotyczące „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”. W dokumencie Elbląg zakwalifikowany został jako Ośrodek Subregionalny.
- Istotne jest, by Elbląg uznano za „miasto o znaczeniu regionalnym” i włączono go do formuły metropolii sieciowej. Zwróciłem się do Marszałka Jacka Protasa o poparcie moich starań. W województwie warmińsko-mazurskim Elbląg jest jednym z ważnych ośrodków decydujących o tempie zmian całego regionu, ważne więc, by jego pozycja na mapie zagospodarowania Polski była wysoka.  – powiedział prezydent Grzegorz Nowaczyk.
Za uznaniem miasta za ośrodek regionalny przemawiają, zdaniem prezydenta, duże tradycje przemysłowe. Miasto stawia na innowacje (Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii, Elbląski Park Technologiczny ze specjalistycznymi laboratoriami: Centrum Jakości Środowiska - Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji, Centrum Transferu Technologii Informatycznych, Centrum Technologii Drewna i Mebli oraz Centrum Metaloznawstwa).
Jedyna w swoim rodzaju w kraju miejska sieć szerokopasmowa obejmie teren całego miasta. Powstaje specjalistyczne centrum przetwarzania danych cyfrowych, tzw. Data Center, które jest elementem Centrum Badawczo–Rozwojowego GIS CENTER. Połączy ono administrację publiczną, świat nauki oraz świat biznesu, gwarantując jednocześnie wysoki poziom zabezpieczenia, przetwarzania, utrzymania i przechowywania danych cyfrowych.
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu powstaje laboratorium naukowo-dydaktyczne. To zespół specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi.
- Rozbudowa węzła komunikacyjnego Elbląg-Wschód spowodowała, że tereny na obrzeżach miasta stają się atrakcyjne dla inwestorów. Przykładem jest planowana inwestycja CH Rapsodia. Tu docelowo pracę ma znaleźć około 1800 osób. Poza tym w  naszym mieście od wielu lat funkcjonują i to z powodzeniem firmy wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych, Alstom Power, Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu czy Siemens Industrial Turbomachinery. – dodaje prezydent Nowaczyk.
Ponadto w mieście funkcjonują nowoczesne, duże firmy jak Metal–Expert, Elektrociepłownia Elbląg, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „STOLPŁYT”, Wójcik Fabryka Mebli, OPEGIEKA, Maag Gear Zamech , STOKOTA .
- Zależy mi również na tym, aby nasz Port Morski, jako największy port polski w rejonie Zalewu Wiślanego wzmocnił swoją pozycję w konsultowanym dokumencie. Port ma naturalne połączenia w  trzech kierunkach - i na Zalew Wiślany, w kierunku śródlądowym oraz w kierunku jezior Ostródzko-Iławskich. Posiada terminal pasażersko–promowy, nowoczesny Punkt Odpraw Granicznych. Jest więc przykładem na to, że miasto się rozwija i na rozwój stawia. Aby w pełni to osiągnąć będę zabiegał o swobodny dostęp do Bałtyku zarówno naszego portu, jak i całego akwenu Zalewu Wiślanego. – powiedział Grzegorz Nowaczyk.
Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną stworzy nowy szlak transportowy, zaktywizuje gospodarczo gminy nadzalewowe, które należą do najuboższych w kraju, otworzy nowe możliwości dla turystyki i rekreacji morskiej.
- Zależy mi także na tym, by Marszałek Protas wsparł potrzebę wpisania do konsultowanego dokumentu działań związanych z budową systemu wczesnego ostrzegania przed powodzią na Żuławach – to ważne dla naszego miasta i regionu.  Widzę także potrzebę zweryfikowania etapowania rozwoju sieci drogowej w tym szczególnie drogi krajowej nr 16 poprzez umożliwienie jej realizacji do  roku 2020. Podzielam pogląd Pana Marszałka, że w perspektywie 2030 roku nie ma potrzeby ponoszenia kosztów na podniesienie do standardów autostradowych odcinka drogi ekspresowej nr 7 Gdańsk-Warszawa oraz nr 51 Olsztynek-Olsztyn.- uzupełnił Grzegorz Nowaczyk.
Konsultacje „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają do 2 marca 2011 r.